מסכי שירת
פתיחה מוזס גיף.gif

Game Level Screens

Dung Beetle

Worm

Spider

Rhino Beetle

Helicopter

מכי עולמות.jpg

 

World Screens

Slums

Jungel

Lab

עכביש גיף.gif
חיפושית זבל ריבוע גיף.gif
דבורה ריבע גיף.gif
beetle gif.gif
2.jpg
1.jpg
Artboard 2-100.jpg
Artboard 6-100.jpg
Artboard 5-100.jpg
Artboard 7-100.jpg
Artboard 10-100.jpg
Artboard 3-100.jpg

Work Process & References 

- student project -